Όλη η Υδρόγειος, ένα σπίτι

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία θα διαθέσουν τρία έτοιμα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για διαμονή ασθενών και των οικογενειών τους που μεταβαίνουν στην Αθήνα για θεραπεία.

Όλη η Υδρόγειος, ένα σπίτι

Το πρόγραμμα «Όλη η υδρόγειος ένα σπίτι» είναι μια πρωτοβουλία που βοηθά τους ογκολογικούς ασθενείς να εστιάσουν στη θεραπεία τους χωρίς να ανησυχούν για τη διαμονή τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Η μετακίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα για θεραπεία μπορεί να είναι μια δύσκολη και δαπανηρή εμπειρία για τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους που βρίσκονται στην επαρχία. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, με την υποστήριξη της Υδρογείου Ασφαλιστικής, προσφέρει δωρεάν φιλοξενία σε αυτούς τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, σε επιλεγμένους χώρους, για τις ημέρες που χρειάζεται να διαμείνουν στην Αθήνα προκειμένου να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες θεραπευτικές ή παρεμβατικές πράξεις όπως εγχειρήσεις, θεραπείες και ελέγχους, σε ογκολογικά νοσοκομεία και κλινικές.

01

Οι ωφελούμενοι μπορεί να συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογένειας ή άλλο συνοδό που φιλοξενείται, επίσης, δωρεάν

02
Η διαμονή γίνεται σε προεπιλεγμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, πλησίον των νοσοκομείων / κλινικών. Τα σπίτια έχουν επιλεγεί ώστε να παρέχουν ένα ασφαλές, άνετο και ευχάριστο περιβάλλον
03

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, παρέχεται στους φιλοξενούμενος ψυχοκοινωνική υποστήριξη από λειτουργούς της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

What makes us different?

We are proud to announce the top ten latest award-winning communities selected by SeniorAdvisor

Resort-Style Living

Delicious meals, exceptional facilities.

Safety and Security

Protection and facilitation when needed.

Medication

Rest assured your health needs are managed.

24/7 Nursing Staff

Highly qualified staff committed to your care.

Our thoughtfully designed community boasts the best of everything.

The family continues to grow

We are proud to announce the top ten latest award-winning communities selected by SeniorAdvisor
01
Freedom
Whether it’s the spacious, private and low-maintenance homes we provide, the carefree lifestyle these afford, or the fun, social environment within our villages, our residents enjoy independence and the freedom to live life on their terms.
02
Community
Community is what life is all about. The chance to share, socialise and enjoy the company of like-minded individuals in a comfortable, familiar environment.
03
Sense of Security
From the affordability of our living to the social networks and support provided by fellow residents and our village staff, we can offer the sense of security of living in a supportive environment.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ή οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων στις οποίες αυτοί απευθύνονται, για λογαριασμό τους

1

Οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ

2
Διάθεση σχετικής ιατρική γνωμάτευσης
3

Ανάγκη για φιλοξενία διάρκειας περισσότερης των 7 ημερών

Η συμμετοχή γίνεται σε 3 απλά βήματα

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος ή η κοινωνική υπηρεσία συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 2: Οι αιτήσεις αξιολογούνται από κοινωνική λειτουργό και εγκρίνονται από τριμελή επιτροπή της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Βήμα 3: Οι τελικοί ωφελούμενοι ενημερώνονται από την ΕΑΕ και καθοδηγούνται σχετικά με τη φιλοξενία τους

210.44.07.419

* Οι δυνητικά ωφελούμενοι εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα και η φιλοξενία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των διαμερισμάτων

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη σειρά που λαμβάνονται και η φιλοξενία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των διαμερισμάτων, για το διάστημα που αναφέρεται στην αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν αίτηση συμμετοχής κατά το νωρίτερο δυνατό σε σχέση με τις προγραμματισμένες θεραπείες τους

Σε πρώτη φάση, η αίτηση ελέγχεται από την κοινωνική λειτουργό του Προγράμματος, ως προς το αν πληροί τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής αλλά και ως προς τη διαθεσιμότητα διαμερίσματος για το διάστημα που αναφέρεται στην αίτηση. Στη συνέχεια η κοινωνική λειτουργός, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ετοιμάζει εισήγηση με τη λίστα δυνητικών ωφελούμενων και τη θέτει υπόψη τριμελούς επιτροπής, που απαρτίζεται από μέλη της διοίκησης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Υπεύθυνη για την τελική έγκριση της λίστας των ωφελούμενων είναι η τριμελής επιτροπή.

H φιλοξενία γίνεται για διάστημα περισσότερο της μίας εβδομάδας και λιγότερο των 15 ημερών. Το διάστημα έχει υπολογιστεί βάσει της διάρκειας μιας τυπικής ογκολογικής θεραπείας

Οι ωφελούμενοι ογκολογικοί ασθενείς μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειας τους ή άλλη/ο συνοδό

Ναι, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα διαμερίσματος

0

Χρόνια Υδρόγειος Ασφαλιστική

0

Χρόνια Προσφοράς Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

How our service works

Our proven process can help you find the right senior living community for your loved one
1
Connect with an expert senior living advisor
2
Review a personalized list of communities
3
Tour and decide with
confidence

Find a community near you

Whether you’re looking for independent living or specialty care, our communities provide older adults with the freedom and support to thrive. Find a Senior Living location near you.

Ενημέρωση

Stay tunes for updates

Receive exclusive offers and news that will brighten up your day!