Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Χ Υδρόγειος Ασφαλιστική: Εταιρικό περιοδικό VOICE οι συντελεστές του προγράμματος «Όλη Υδρόγειος, ένα σπίτι»

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και η Υδρόγειος Ασφαλιστική προσφέρουν «ένα σπίτι, μακριά απ’ το σπίτι» στους ογκολογικούς ασθενείς που μεταβαίνουν στην Αθήνα για θεραπεία. Στο νέο τεύχος του εταιρικού περιοδικού VOICE οι συντελεστές του προγράμματος «Όλη Υδρόγειος, ένα σπίτι» μιλούν για την πρωτοβουλία αυτή,  ενώ ο κύριος Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας  επισημαίνει την ανάγκη μείωσης […]